Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Abse Oy

  • Y-tunnus: 3216457-9
  • Karavaanikatu 2, 00980 Helsinki.

  • Puh. 050 360 3866

  • Sähköposti: info@abse.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Serdar Simsek

  • Sähköposti: info@abse.fi

3. Rekisterin nimi

AbSe Oy  asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen, markkinointi ja viestintä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:

  • nimi
  • osoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • yritys yhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöisesti tietoja kerätään normaalin liiketoiminnan yhteydessä, asiakkaan tai hänen yhteyshenkilön ottaessa yhteyttä puhelimella, sähköpostilla, yhteydenottolomakkeella tai henkilökohtaisen käynnin aikana. 

Tietoja voidaan vastaanottaa myös ulkoisista lähteistä, jos henkilö on antanut suostumuksen tietojen luovuttamiselle. Näitä tietolähteitä ovat mm. yhteistyökumppanien rekisterit, internet lähteet ja muut julkiset lähteet.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta käyttäjän ilmoittamaa vakuutusyhtiöitä, rahoitusyhtiötä tai muuta yhteistyötahoa, joille tietojen luovuttaminen on välttämätöntä toimeksiannon suorittamiseksi. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikka kumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, salatulla nettiyhteydellä ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

9. Tietojen tarkistus

Henkilöllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkistamista varten vaaditaan kirjallinen pyyntö tai muutoin rekisteröidyn luotettavasti todentaa ilmoitus rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn tiedot voidaan poistaa rekisteristä rekisteröidyn pyynnöstä lukuun ottamatta mahdollisia tilaus- ja palvelutietoja, jotka on välttämätöntä säilyttää esim. niihin liittyvien takuiden vuoksi. Rekisterinpitäjä oikaisee, täydentää ja poistaa tarvittaessa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon. Lisäksi asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä tietojaan suoramarkkinointitarkoituksiin.